Archive: נובמבר, 2011

06

Nov2011

המוות חשוב לחיים

0  
אז קודם כל אני אציין שאני גנבתי פה את הכותרת מהספר שקראתי בתאילנד ששינה את כל התפיסה שלי על מוות… בספר פסיכיאטרית חקרה מאות אנשים שעברו חוויה של מוות קליני (מגילאים שונים, דתות וממדינות שונות) וגילתה שאנשים דיווחו על אותם תחושות בחוויות של ההתנתקות מהגוף ברגע המוות ממש, כולם דיווחו על ... Read More
נובמבר 6, 2011michal kolath