Archive: אוגוסט, 2011

14

Aug2011

השגחה אלוהית

0  
שאלו אותי אם איבדתי אמונה.. אז תאמת שלא היה ממש משהו לאבד כי אי אפשר באמת לקרא לי אדם מאמין..אבל כן היה שם משהו בסיסי של אמונה.. תמיד אמרתי שאני מאמינה בגורל… ובאיזו ישות שבאמת שולטת על הכל.. תקראו לה אלוהים.. סבבה. בתחילת התהליך בעיקר הרגשתי שכל מה שהאמנתי בו נגוז, ... Read More
אוגוסט 14, 2011michal kolath