Archive: יולי, 2011

11

Jul2011
אני מעסה את הנשמה שלי עכשיו… מעולם לא הייתי אצל פסיכולוגית או מאמנת או ריפוי באומנות ועכשיו אני עושה את שלושתם… מרגישה איך אני ממש מכניסה יד פנימה ועושה עיסוי לנשמה שלי… כמו בצל אני מסירה שכבות יבשות ומגלה עוד שכבה ועוד שכבה שלא ידעתי על קיומה בכלל ובדרך בוכה ... Read More
יולי 11, 2011michal kolath

10

Jul2011
אני כותבת לכם מהמלון שלנו בקו פיפי.. אי חלומי בתאילנד.. אני כותבת לכם מטיול הנצחון שלי! אומרים שהזמן מרפה את כל הפצעים.. לפני חצי שנה כתבתי שהמחלה מטרידה את ראשי כל היום.. כמו מצגת אין סופית שכל הזמן רצה, לאורך הימים השבועות והחודשים שעברו מאז הטיפול האחרון והניתוחים לאט לאט המחשבות ... Read More
יולי 10, 2011michal kolath

10

Jul2011
ברגעים קשים בזמן הטיפולים, כשחיפשו לי ווריד ללא הצלחה והדמעות עמדו בגרון, כשהאמצתי לא לזוז בזמן שהחומר האדום אדום חדר לגופי והזרוע כבר רעדה מהמאמץ, כשתופעות הלוואי איימו לשבור אותי, אז תמיד עצמתי עניים וניסיתי להתרכז במשהו אחר… לפעמים זה היה מראה שלי מתרוצצת ברחובות ניויורק הרחוקה עם מלא שקיות, לפעמים ... Read More
יולי 10, 2011michal kolath