Archive: יוני, 2011

20

Jun2011
לכל אדם יש מבחר של קלפים חזקים איתם הוא מציג את עצמו לעולם…משתמש בהם, כל פעם באחר לפי הצורך… בתקופת הכימו הרגשתי איך כל הקלפים החזקים שלי באים לידי ביטוי במלא הדרם, איך הם חיכו שם והתחזקו ליום בו אצטרך אותם… הייתי מצחיקה וחיובית, הייתי חזקה ופועלת, ידעתי בדיוק מתי ... Read More
יוני 20, 2011michal kolath